Нормативні документи

Закон України "Про освіту"

Кодекс законів про працю   ЗУ "Про відпустки"